Thành cổ Diên Khánh

thanhco

Để bảo vệ di tích lịch sử quốc gia thành cổ Diên Khánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, vùng bảo vệ di tích thành cổ Diên Khánh được quy định ở […]

Xem thêm...